רישום למאסטרס

הרישום לשחיינים עצמאיים שאינם משוייכים לאגודה בלבד